Prawa pacjenta

 

Pacjent ma prawo do:

 1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;
 2. Informacji o swoim stanie zdrowia;
 3. Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia;
 4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
 5. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
 6. Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
 7. Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;
 8. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
 9. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
 10. Opieki duszpasterskiej;
 11. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

 

 

W razie pytań, prosimy o kontakt
z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, www.bpp.gov.pl

 

źródło: http://www.bpp.gov.pl 

źródło: http://www.bpp.gov.pl

 

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw PacjentaLink do listy praw pacjenta

(źródło: http://www.bpp.gov.pl)