Poradnia Zdrowia Psychicznego

Lokalizacja

 • Jasło, ul. Szopena 38
  (Poradnie Specjalistyczne)
Poradnie Specjalistyczne

 

Rejestracja

 • Telefon: 13 44 37 719
 • Wymagane skierowanie: Tak

 

Godziny pracy poradni

   poniedziałek wtorek  środa czwartek piątek 
Godziny otwarcia 700 - 1435 700 - 1800 700 - 1435 700 - 1435 700 - 1435

 

Personel udzielający świadczeń w poradni

   Kierownik poradni:

 • lek. Ewa Teneta, specjalista psychiatra

   Starsi asystenci:

 • lek. Monika Wickowska, specjalista psychiatra
 • lek. Andrzej Wierzba, specjalista psychiatra
 • lek. Marek Michalczyk, specjalista psychiatra

   

   Psychologowie:

 • mgr Magdalena Węgrzyn-Grasela (specjalista z psychologii klinicznej)
 • mgr Grzegorz Soda (psycholog)
 • mgr Magdalena Gorczyca (psycholog)
 • mgr Joanna Myśliwiec (psycholog)
 • mgr Pawel Stachowicz ( psycholog )

 

Zakres świadczonych usług

Poradnia zajmuje się diagnostyką, leczeniem oraz wstępną rehabilitacją osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach porad lekarskich, psychologicznych, pracownika socjalnego, psychoterapii indywidualnej i grupowej, wizyt domowych, konsultacji.

 

Uwagi

Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (osobiście lub przesłać pocztą) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy. Termin liczony jest od następnego dnia po dokonaniu wpisu na listę. Jeśli pacjent nie zgłosi się na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania. Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli udowodni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu niemożliwego do zapobieżenia nadzwyczajnego zdarzenia (siły wyższej). Wniosek o przywrócenie na listę pacjent winien zgłosić niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 7 dni od niezgłoszenia się na wizytę w ustalonym terminie.

Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń onkologicznych i świadczeń udzielanych bez skierowania.

 

Inne informacje