Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Lokalizacja

 • Jasło, ul. Szopena 38
  (Poradnie Specjalistyczne)
Poradnie Specjalistyczne

 

Rejestracja

 

Godziny pracy poradni

   poniedziałek wtorek  środa czwartek piątek 
Godziny otwarcia 700 - 1800 700 - 1435 700 - 1400 700 - 1500  700 - 1435

 

Personel udzielający świadczeń w poradni

 • lek.med. Aneta Chruszcz-Mejza
 • dr n. med. Łukasz Pietrus
 • lek. med. Halina Wróblewska-Chruszcz

 

Zakres świadczonych usług

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza świadczy usługi zdrowotne w zakresie:

 • leczenia pacjentek z chorobami ginekologicznymi, diagnostyki i leczenia bólów brzucha, piersi,
 • opieki nad kobietą ciężarną,
 • udzielania porad i konsultacji na potrzeby innych specjalistów tj. chirurga, dermatologa,
 • usuwania szwów po zabiegu operacyjnym, cięciu cesarskim,
 • ustalania wskazań do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zabiegu operacyjnym, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji,
 • pełnego zakresu badań: pobieranie cytologii, USG przez powłoki brzuszne i dopochwowe, KTG,
 • edukacji pacjentek w formie informatorów i ulotek.

 

Uwagi

Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (osobiście lub przesłać pocztą) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy. Termin liczony jest od następnego dnia po dokonaniu wpisu na listę. Jeśli pacjent nie zgłosi się na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania. Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli udowodni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu niemożliwego do zapobieżenia nadzwyczajnego zdarzenia (siły wyższej). Wniosek o przywrócenie na listę pacjent winien zgłosić niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 7 dni od niezgłoszenia się na wizytę w ustalonym terminie.

Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń onkologicznych i świadczeń udzielanych bez skierowania.

Termin wizyty do poradni można ustalić osobiście, telefonicznie i poprzez e-rejestrację. Uprasza się pacjentki o potwierdzenie zgłoszenia się na wizytę na dwa dni przed terminem wizyty. Natomiast pacjentka, gdy nie może stawić się na wizytę w umówionym terminie, również powininna poinformować o tym świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro innych oczekujących na świadczenie pacjentki.

 

Inne informacje