Szpital Specjalistyczny w Jaśle Aktualności Otrzymaliśmy certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”!

Otrzymaliśmy certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”!

I edycja programu „Bezpieczny Szpital to bezpieczny pacjent dobiegła końca. Celem inicjatywy jest popularyzacja dobrych praktyk, zapewniających możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy dla personelu medycznego oraz edukowanie pracowników szpitali w tym zakresie. Do pierwszego w Polsce programu bezpieczeństwa i jakości zgłosiły się 63 placówki medyczne z całej Polski, z czego 52 zostały nagrodzone za przestrzeganie standardów opracowanych przez Radę Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.
W województwie podkarpackim wśród laureatów znalazły się tylko 3 jednostki: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. KS B. Markiewicza, Szpital Specjalistyczny w Jaśle oraz Wojewódzki Szpital im. św. Ojca PIO w Przemyślu. Certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” potwierdza przestrzeganie przez placówkę najwyższych standardów w zakresie jakości i bezpieczeństwa oraz możliwość zapewnienia pacjentom najbezpieczniejszej opieki.

Program swoim patronatem objęli m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Polska Federacja Szpitali.

Uroczysta gala wręczenia certyfikatów odbyła się 12 października 2022 podczas VI Kongresu Wizja Zdrowia – Diagnoza i Przyszłość – Foresight Medyczny oraz XVI HOSPITAL & HEALTHCARE MANAGEMENT.