Szpital Specjalistyczny w Jaśle Aktualności Centrum Zdrowia Psychicznego

Centrum Zdrowia Psychicznego

Aktualność

Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Od dnia 1 lipca 2022 r. Szpital Specjalistyczny w Jaśle jest realizatorem programu pilotażowego
w Centrach Zdrowia Psychicznego. Centrum udziela świadczeń zdrowotnych mieszkańcom powiatu jasielskiego i strzyżowskiego.

W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego funkcjonują dwa Punkty
Zgłoszeniowo-Koordynacyjne:

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny w Jaśle, 38-200 Jasło ul. Fryderyka Chopina 38.
 e-mail: pzk_jaslo@szpital.jaslo.pl
Telefon:13 44 36 932, 13 44 36 930, 13 44 36 931
– czynny codziennie od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) 
w godzinach 08:00 – 18:00

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny w Dobrzechowie, 38-100 Strzyżów, Dobrzechów 466 A, w budynku Poradni Medycyny Rodzinnej
e-mail: pzk_dobrzechow@szpital.jaslo.pl
Telefon: 667 788 524
– czynny codziennie od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) 
w godzinach 08:00 – 18:00

Zadaniem  Punktu  Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego jest udzielanie informacji o zakresie działania Centrum (CZP) i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej, wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej w przypadkach tego wymagających, przeprowadzanie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych zgłaszających się osób z problemami zdrowia psychicznego, udzielanie możliwego wsparcia w zakresie ustalonych potrzeb, uzgodnienie wstępnego planu dalszego postępowania, terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego.

Do Punktu  Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego może zgłosić się osoba w kryzysie psychicznym wywołanym skomplikowaną sytuacją życiową, doświadczająca myśli samobójczych, zmagająca się z lękami. Osobę
w sytuacji kryzysu psychicznego może również zgłosić rodzina.

Kto może szukać pomocy w naszym Centrum?

 • Osoby pełnoletnie cierpiące na zaburzenia psychiczne.

Nasi Specjaliści czekają na pacjenta (w godzinach pracy) w jednym z dwóch Punktów Koordynacyjno-Zgłoszeniowych. Nie obowiązują skierowania. Nie trzeba zapowiadać swojego przyjścia ani się wcześniej rejestrować. Do Centrum można przyjść w każdej chwili (w godzinach jego pracy), szukając pomocy dla siebie lub dla bliskiej osoby, której stan budzi niepokój.

Pacjent może przyjść sam lub z bliskimi, żeby czuć się raźniej. Jeśli się zgodzi, bliska osoba będzie przy nim podczas konsultacji. Po ustaleniu, co się dzieje, opracowany zostanie plan leczenia. Jeśli przypadek zostanie uznany za pilny, leczenie rozpocznie się nie później niż 72 godziny od konsultacji w Punkcie Koordynacyjno-Zgłoszeniowym.

Centrum udziela pomocy:

 1. czynnej – obejmującej leczenie i wsparcie świadczeniobiorców z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, wymagających ciągłości świadczeń opieki zdrowotnej, aktywnego podtrzymywania kontaktu i wyprzedzającego rozwiązywania problemów;
 2. długoterminowej – innym niż określeni w pkt 1 świadczeniobiorcom z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi;
 3. krótkoterminowej – świadczeniobiorcom z zaburzeniami epizodycznymi lub nawracającymi;
 4. doraźnej – świadczeniobiorcom w stanach nagłych i przypadkach pilnych;
 5. konsultacyjnej – innym niż określeni w pkt 1-4 świadczeniobiorcom potrzebującym świadczeń diagnostycznych lub porad.

Kompleksowa opieka psychiatryczna w naszym Centrum odbywa się w warunkach:

 • ambulatoryjnych, realizowanych przez:
  Poradnię Zdrowia Psychicznego przy ul. Fryderyka Chopina 38, 38-200 Jasło
  Poradnię Zdrowia Psychicznego ul. K. K. Baczyńskiego 15 38-200 Jasło (podwykonawca FEMINA Słowiński i Pierz Spółka jawna)
  Poradnię Zdrowia Psychicznego Dobrzechów 466A, 38-100 Strzyżów
  Poradnię Zdrowia Psychicznego (podwykonawca Ośrodek Psychoterapii Marzena Lechwar, ul. Floriańska 18,38-200 Jasło)
 • leczenia środowiskowego (domowego), realizowanych przez: Zespół Leczenia Środowiskowego,
  ul. Za Bursą 1, 38-200 Jasło
 • dziennych  realizowanych przez
  Odział Dzienny Psychiatryczny  ul. Kraszewskiego 13, 38-200 Jasło
 • stacjonarnych (całodobowo), realizowany przez Oddział Psychiatryczny
  ul. Za Bursą 1, 38-200 Jasło.

Szpital Specjalistyczny w Jaśle zawarł również porozumienie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „SYNAPSA” Iwona Adamkiewicz, 38-100 Strzyżów ul. Witosa 2, przedmiotem którego jest współpraca z Centrum Zdrowia Psychicznego funkcjonującym w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle w zakresie świadczeń psychiatrycznych udzielanych pacjentom powiatu strzyżowskiego.

Pomoc udzielana przez Centrum jest bezpłatna.