Szpital Specjalistyczny w Jaśle Aktualności Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy logo

W styczniu obecnego roku po raz XXXII zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i ponownie zagra również dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Przez cały okres jej grania nasza Placówka otrzymywała sprzęt i aparaturę medyczną służącą do diagnostyki i leczenia. W latach 2006-2023 wartość darowizny to 3 mln zł, w tym w latach 2022-2023 aż 2,2 mln zł.

W roku 2022 między innymi Oddział Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej wzbogacił się w nawigację śródoperacyjną  laryngologiczną, wiertarkę laryngologiczną z nożem i z dodatkowym wyposażeniem oraz system mobilnej endoskopii o łącznej wartości ponad 1 mln zł. Sprzęt ten pozwolił na poszerzenie zakresu zabiegów małoinwazyjnych i skrócenie czasu hospitalizacji, podniósł komfort i bezpieczeństwo pacjentów.

Pracownia Mikrobiologii – Mała Pracownia do wielkich zadań

Rok 2023 poświęcony był walce z sepsą i w ramach tych działań Pracownia Mikrobiologii otrzymała aparaturę medyczną również o wartości powyżej 1 mln zł. Były to: automatyczny analizator do posiewu krwi, komora laminarna oraz aparat do identyfikacji metodą spektrometrii masowej. Metodą MALDI -TOF polega na pomiarze unikatowych białek, które występują w każdym organizmie i są jego genetycznym „odciskiem palca”. Następnie dane te są porównane z biblioteką danych i drobnoustrój identyfikowane do poziomu gatunku. Urządzenie to pozwoliło w znaczący sposób skrócić czas potrzebny do identyfikacji mikroorganizmów hodowanych z próbek klinicznych od naszych pacjentów. Metoda tradycyjna pozwala osiągnąć wynik w ciągu 24-48 godzin a metoda MALDI-TOF gwarantuje wynik w ciągu kilku minut. Przekazany sprzęt w sposób radykalny skrócił czas diagnozowania sepsy i poprawił jakość wyników, jednocześnie podnosząc bezpieczeństwo pracy personelu.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za wieloletnie wspieranie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Pragniemy podkreślić, że przekazany sprzęt i aparatura medyczna były „celowane” w potrzeby naszej Placówki i są w pełni wykorzystywane.

Mamy nadzieję, że i w roku 2024 otrzymamy wsparcie na leczenie i diagnostykę „Płuc po pandemii”

Dziękujemy!