Szpital Specjalistyczny w Jaśle Aktualności “Droga pacjenta do zdrowia psychicznego w powiecie jasielskim i strzyżowskim”

“Droga pacjenta do zdrowia psychicznego w powiecie jasielskim i strzyżowskim”

Logo konferencji Droga pacjenta do zdrowia psychicznego w powiecie jasielskim i strzyżowskim

W dniu 07.12.2023r. W Generator Nauki GEN odbyła się pierwsza konferencja organizowana przez Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

“Droga pacjenta do zdrowia psychicznego w powiecie jasielskim i strzyżowskim” to temat przewodni spotkania, na którym zaprezentowano pracę CZP, funkcjonowanie poszczególnych jednostek.

Prelegenci: lek.med. Ewa Teneta – Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, lek.med. Monika Wickowska – Kierownik Oddziału Psychiatrycznego Dziennego, mgr Iwona Wietecha – pielęgniarka koordynująca ambulatoryjne leczenie psychiatryczne, mgr Marcelina Gabańska-Skóra – psycholog, członkini Zespołu Leczenia Środowiskowego, mgr Karol Adamski – terapeuta zajęciowy, koordynator współpracy z Domami Pomocy Społecznej.

W części wykładowej lek. med. Maciej Jedynak (Oddział Psychiatryczny stacjonarny) przybliżył uczestnikom temat: „ Indywidualizacja leczenia depresji w kontekście leczenia farmakologicznego”, następnie dr Marlena Stradomska – Ekspert Biura ds. zapobiegania zachowaniom samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie poprowadziła wykład/warsztat: „Twarze depresji i jej konsekwencje – samobójstwa, próby samobójcze, interwencja kryzysowa”.

Konferencji towarzyszyła wystawa prac pacjentów uczestniczących w terapii zajęciowej.

Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom za obecność, organizatorom, współorganizatorom. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy zaprezentować funkcjonowanie Centrum Zdrowia Psychicznego.