Szpital Specjalistyczny w Jaśle Aktualności Zmiana godzin odwiedzin w Szpitalu

Zmiana godzin odwiedzin w Szpitalu

  • odwiedziny możliwe są codziennie w godzinach 14:00 – 16:00;
  • do pacjenta może wejść jednoczasowo wyłącznie jedna osoba odwiedzająca;
  • przed wejściem/wyjściem do/z oddziału należy zdezynfekować ręce;
  • osoba odwiedzająca przed wejściem do budynku szpitala musi bezwzględnie mieć założoną maskę , zakrywającą usta i nos;
  • osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła);
  • osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń personelu medycznego;
  • • ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie podejmuje zawsze personel medyczny oddziału , w którym przebywa pacjent.