Szpital Specjalistyczny w Jaśle Aktualności Odwiedziny w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Odwiedziny w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Odwiedziny w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej odbywają się według poniższych zasad:

  • odwiedziny możliwe są codziennie w godzinach od 1600 do 1700
  • do pacjenta może wejść jednorazowo wyłącznie jedna osoba odwiedzająca
  • przed wejściem/wyjściem do/z oddziału należy zdezynfekować ręce
  • osoba odwiedzająca przed wejściem do budynku szpitala musi bezwzględnie mieć założoną maskę zakrywającą usta i nos
  • osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła)
  • osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń personelu medycznego
  • ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie podejmuje zawsze personel medyczny oddziału, w którym przebywa pacjent.