Szpital Specjalistyczny w Jaśle Aktualności Odwiedziny w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Odwiedziny w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Odwiedziny w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej odbywają się według poniższych zasad:

 • odwiedziny możliwe są codziennie w godzinach od 1600 do 1700
 • do pacjenta może wejść jednorazowo wyłącznie jedna osoba odwiedzająca
 • przed wejściem/wyjściem do/z oddziału należy zdezynfekować ręce
 • osoba odwiedzająca przed wejściem do budynku szpitala musi bezwzględnie mieć założoną maskę zakrywającą usta i nos
 • osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru

  cialis uk

  , kaszlu, gorączki, bólu gardła)
 • osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń personelu medycznego
 • ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie podejmuje zawsze personel medyczny oddziału, w którym przebywa pacjent.