Szpital Specjalistyczny w Jaśle Aktualności Rozwój chirurgii naczyniowej w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle

Rozwój chirurgii naczyniowej w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle

Zabieg udrożnienia tętnicy szyjnej w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle

W dniu 11 stycznia 2023 r. w Jaśle przeprowadzono pierwszą operację udrożnienia tętnicy szyjnej (endarterektomię szyjną, eng. CEA). Operacja i okres pooperacyjny przebiegły prawidłowo, a chory w stanie ogólnym dobrym po 5 dniach hospitalizacji wrócił do domu. Przygotowania do wdrożenia tej operacji w Szpitalu w Jaśle trwały kilka miesięcy, wymagały zaangażowania zespołu wielu pracowników.

Operację wykonał dr n. med. Paweł Bernat w asyście i pod nadzorem eksperta dr hab. n. med. Andrzeja Wolskiego który, jako Konsultant Wojewódzki w dziedzinie angiologii dla Województwa Lubelskiego, objął patronat nad rozwojem chirurgii naczyniowej w Jaśle. W operacji uczestniczyli także dr n. med. Szymon Niemiec – Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Urologii oraz dr Valeria Markova. Znieczulenie chorego przeprowadziła dr Agnieszka Wiśniowska, a pielęgniarkami instrumentującymi były mgr Anna Bargieł i mgr Agnieszka Maksym.

Istotą operacji było usunięcie zmian miażdżycowych tętnicy szyjnej wewnętrznej by zapobiec udarowi mózgu u chorego. Tego rodzaju operacje są w świetle aktualnej wiedzy medycznej najlepszym sposobem w zapobieganiu udarowi mózgu u chorych z zaawansowaną miażdżycą tętnic szyjnych i posiadają wyższą skuteczność długoterminową niż inne metody leczenia.

Do rozwoju chirurgii naczyniowej w Jaśle przyczyniła się także konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Choroby naczyń obwodowych – kiedy skierować pacjenta do chirurga naczyniowego z intencją rewaskularyzacji”. Inicjatorami konferencji, która odbyła się w dniu 20 kwietnia 2023 roku, byli dr n. med. Szymon Niemiec Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Urologii  oraz dr n. med. Paweł Bernat specjalista w dziedzinach chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej.

Konferencję dedykowano Lekarzom Rodzinnym Powiatu Jasielskiego, a spotkanie było doskonałą okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem w zakresie narastającego problemu chorób naczyń obwodowych. W naszej ocenie wysoka frekwencja zaproszonych Gości, w tym Lekarzy Rodzinnych, Chirurgów i przedstawicieli władz Powiatu Jasielskiego na czele ze Starostą Jasielskim Adamem Pawlusiem który podjął aktywny udział w dyskusji na temat planowanej inwestycji w angiograf sufitowy, świadczą o istotnej potrzebie dalszego rozwoju chirurgii naczyniowej w Jaśle. W najbliższej przyszłości w Szpitalu w Jaśle planowane są dalsze inwestycje w rozwój nowoczesnej chirurgii w tym w salę hybrydową.

W oparciu o przekonujące doświadczenia z wielu ośrodków w Polsce zebrane w ostatnich 5 latach, przewiduje się, iż hybrydowa sala operacyjna (ang. HOR) posłuży chorym wymagającym operacji w zakresie różnych dziedzin zabiegowych. Dzięki śródoperacyjnemu monitorowaniu radiologicznemu możliwe będzie wdrożenie nowoczesnej chirurgii wewnątrznaczyniowej (wszczepianie stentgraftów do naczyń obwodowych, embolizacje), interwencji wielodyscyplinarnych na drogach żółciowych (przezskórne i/lub śródoperacyjne stentowanie dróg żółciowych w chorobach nowotworowych), małoinwazyjnych interwencji urologicznych czy interwencji hybrydowych u chorych po urazach wielomiejscowych / wielonarządowych wymagających natychmiastowego zatamowania krwotoku.

Mamy nadzieję, że niedługim czasie będziemy mogli informować o kolejnych inicjatywach wspierających rozwój chirurgii naczyniowej w Szpital Specjalistycznym w Jaśle.