Aktualności

Szpital zatrudni neonatologów i pediatrów 05.04.2017 Szpital zatrudni neonatologów i pediatrów

Szpital zatrudni anestezjologów 03.03.2017 Szpital zatrudni lekarezy anestezjologów

Cyfrowy aparat RTG - ramię C zakupiony przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle 24.04.2017 Po raz kolejny dzięki wsparciu samorządowców Szpital zakupił nowoczesny cyfrowy aparat RTG- ramię C. Koszt aparatu to kwota 389 496,00 zł.