Bank Krwi i Pracownia Serologii Transfuzjologicznej

 • Lwowska 22, 38-200 Jasło

 

 

 • Kierownik: (13) 44 376 09
 • Pracownia serologii: (13) 44 376 10
 • Bank krwi: (13) 44 377 08

 

 

 • oznaczenie grup krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh,
 • przeglądowe badanie alloprzeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych,
 • próba zgodności serologicznej między biorcą a dawcą wraz z obowiązującymi badaniami,
 • określenie fenotypu Rh, antygenu K lub innych antygenów u osób uodpornionych oraz w celu zapobiegania immunizacji u pacjentów wymagających długotrwałego leczenia krwią,
 • diagnostyka konfliktu serologicznego pomiędzy matka a płodem,
 • diagnostyka choroby hemolitycznej noworodka oraz dobieranie krwi do transfuzji wymiennej i uzupełniającej,
 • badania kwalifikujące do podania preparatu Gamma anty-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego,
 • identyfikacja alloprzeciwciał odpornościowych.
 • całodobowe zaopatrzenie oddziałów szpitala w krew i jej składniki,
 • zarządzanie zapasami krwi i jej składników,
 • wykonywanie badań immunohematologicznych,
 • prowadzenie rejestru wszelkich zdarzeń niepożądanych dotyczących procesu transfuzji klinicznej zgłaszanych przez lekarzy oraz zidentyfikowanych na terenie banku krwi i pracowni serologii transfuzjologicznej.