Zakład Medycyny Pracy

 

 • Jasło, ul. Szopena 38

 

 

 • Rejestracja: (13) 44 648 64 / (13) 44 647 37
 • Gabinet lekarski: (13) 44 647 36

 

 

 

I. Podstawa prawna : Kodeks pracy, Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy

 

II. Zakres świadczeń:

 

Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w szczególności przez:

 

 •   wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy
 •   orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie.

 

III. Podmioty, z którymi przy wykonywaniu zadań współdziała Zakład Medycyny Pracy:

 

 •  Pracodawca
 •  Pracownicy i ich przedstawiciele, a zwłaszcza związki zawodowe
 •  Lekarze udzielający pracującym świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
 •  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 •  Państwowa Inspekcja Pracy
 •  Państwowa Inspekcja Sanitarna
 •  Inne