Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM

     
  • 7 listopada 2014

Szpital Specjalistyczny w Jaśle kończy realizacje projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013.

Realizacja projektu umożliwiła zakup sprzętu komputerowego , rozbudowę sieci komputerowej oraz ucyfrowienie Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. Ponadto projekt  pozwoli na wymianę danych o pacjencie pomiędzy jednostkami ochrony zdrowia w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej. Wymiana danych będzie dotyczyć informacji o charakterze statystycznym, logistycznym i sprawozdawczym.

Reasumując projekt ten stanowi przedsięwzięcie , które ma na celu upowszechnienie dostępu do usług teleinformatycznych, a także do publicznej infrastruktury telekomunikacyjnej w wymiarze lokalnym i regionalnym na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.