Oddział Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Diabetologii

Lokalizacja

 • Jasło, ul. Lwowska 22

 

Telefony

Kierownik Oddziału 13 44 37 550
Pielęgniarka Oddziałowa 13 44 37 646
Dyżurka lekarska 13 44 37 553
Dyżurka pielęgniarska 13 44 37 552

 

Personel

Kierownik oddziału:

 • lek. med. Paweł Samborski

Z-ca kierownika oddziału:

 • lek. med. Wacław Pienta

Starsi asystenci:

 • lek. med. Elżbieta Belczyk-Snoch
 • lek. med. Aneta Dacyl
 • lek. med. Marta Gorczyca-Pluta
 • lek. med. Małgorzata Nowak-Bieńkowska
 • lek. med. Anna Piwowar-Konieczny
 • lek. med. Andrzej Trzop

Młodsi asystenci:

 • lek. med. Katarzyna Gradzik
 • lek. med. Dominika Filar
 • lek. med. Krzysztof Domagała
 • lek. med. Kamil Snoch

Kierownik ds. pielęgniarek i niższego personelu medycznego:

 • mgr Anna Ochwat

 

 

Inne przydatne informacje

 Poradnia Diabetologiczna

 Poradnia Endokrynologiczna

 Poradnia Kardiologiczna