Przywrócenie możliwości odbywania porodów rodzinnych

Szpital Specjalistyczny w Jaśle informuje, iż od dnia 01.06.2020 r. przywraca się możliwość odbycia porodu rodzinnego.

Wymagania wobec rodzących  i towarzyszących im osób:

  • Wypełnienie przez osobę towarzyszącą w trakcie porodu ankiety epidemiologicznej
  • Osoba towarzysząca  przez cały czas pobytu w szpitalu musi nosić maskę i rękawiczki
  • Rodząca wraz z osobą towarzysząca przebywa w pojedynczej, indywidualnej sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny
  • Osoba towarzysząca rodzącej może zostać wpuszczona w momencie rozpoczęcia porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie
  • Osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć  w porodzie i wchodzić na teren szpitala.
Pełna lista aktualności