Wznowienie pracy przez poradnie specjalistyczne

Od dnia 20 maja 2020 r. wznawia się działalność poradni specjalistycznych. W sytuacji, gdy nie ma konieczności stawienia się pacjenta osobiście, w uzgodnionym terminie, będą udzielane porady za pomocą środków łączności, podczas których możliwe będzie uzyskanie  e-recepty, e-zwolnienia oraz e-zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. W pozostałych przypadkach pacjenci będą przyjmowani osobiście w poradni. Personel poradni prowadzi wstępną weryfikację telefoniczną.

Pełna lista aktualności