Wizyta konsultanta wojewódzkiego z zakresu chirurgii onkologicznej

W dniu 22 lutego 2019 nasz Oddział Chirurgi Ogólnej i Onkologicznej wizytował, w ramach swojej funkcji nadzorczej, konsultant wojewódzki z zakresu Chirurgii Onkologicznej pan prof. dr hab. Antoni Szczepanik z I Kliniki Chirurgii C.M. U.J. w Krakowie.

Profesor spotkał się z Dyrekcja Szpitala i Kierownikiem Oddziału. Zapoznał się z realizacją prowadzonych prac remontowych Oddziału Chirurgii. Wizytując nowy Blok Operacyjny bardzo pozytywnie ocenił standard wyposażenia, organizację pracy na bloku oraz ilość i jakość wykonywanych zabiegów chirurgicznych.

Prof. A. Szczepanik: "To co zobaczyłem to naprawdę robi bardzo pozytywne wrażenie i szczerze zazdroszczę kolegom chirurgom takich komfortowych warunków pracy i dostępu do tak nowoczesnych technologii medycznych.Uważam,że Dyrekcja Szpitala dba właściwie o pion zabiegowy."

Po zakończeniu wizytacji prof. A. Szczepanik uczestniczył w zebraniu Podkarpackiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich, podczas którego wygłosił wykład na temat: Współczesne spojrzenie na leczenie chirurgiczne choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Chirurdzy również dyskutowali o badaniach molekularnych w czerniaku i raku jelita grubego jako podstawy leczenia onkologicznego, personalizowanego tych częstych nowotworów.

 

Pełna lista aktualności