Funkcjonowanie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w dniu 12 listopada 2018

W związku z ogłoszeniem dnia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy na podstawie Ustawy z  dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej informujemy, iż Szpital Specjalistyczny w Jaśle zabezpiecza udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w zakresie POZ od godziny 18:00 w dniu 9 listopada do godziny 8:00 w dniu 13 listopada.


W dniu 12 listopada Szpital Specjalistyczny w Jaśle świadczy usługi medyczne jak w każdy dzień roboczy. W zamian dniem wolnym od pracy będzie dzień 24 grudnia 2018.

Pełna lista aktualności