Wznowione odwiedziny pacjentów

Informuję, że od dnia 01.07.2021 wznowione zostają odwiedziny pacjentów

w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle według poniższych zasad:

 Odwiedziny możliwe są codziennie w godzinach od 14.00  do 17.00.

  1. Do pacjenta może wejść jednoczasowo wyłącznie jedna pełnoletnia osoba odwiedzająca.
  2. Obowiązuje ograniczenie czasu odwiedzin maksymalnie do 15 minut.
  3. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
  4. Artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum
  5. Osoba odwiedzającą musi mieć założoną maskę ochronną i przed wejściem

do oddziału musi zdezynfekować ręce.

  1. W sali chorych może przebywać wyłącznie jedna osoba odwiedzająca, niezależnie od liczby łóżek.
  2. Osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń personelu medycznego
  3. Pacjent nie może opuszczać oddziału,
  4. Ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie podejmuje zawsze personel medyczny oddziału, w którym przebywa pacjent.
Pełna lista aktualności