Leczenie cukrzycy pompy insulinowe


Szpital Specjalistyczny w Jaśle udziela świadczeń zdrowotnych w ramach  umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:


LECZENIE CUKRZYCY Z ZASTOSOWANIEM POMPY INSULINOWEJ
U DOROSŁYCH W WIEKU 18-26 LAT

 

Świadczenia dotyczą pacjentów w wieku 18-26 lat:

- po raz pierwszy rozpoczynających leczenie z użyciem pompy insulinowej lub

- otrzymujących po raz kolejny pompę.

 

Do uzyskania świadczenia uprawniony jest świadczeniobiorca, którego kwalifikacja przez świadczeniodawcę do leczenia cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej nastąpiła przed dniem w którym ukończył 26 rok życia.

 

Świadczenia udzielane w ramach „Leczenia cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej” mają na celu zaopatrzenie chorego w pompę insulinową oraz edukację umożliwiającą w pełni samodzielne (przez pacjenta lub opiekuna) posługiwanie się pompą i wymianę osprzętu. Świadczenie realizowane jest w ramach trybu ambulatoryjnego w Poradni Diabetologicznej przy ulicy Szopena 38, 38-200 Jasło.

Rejestracja tel.13 446 77 00 , Poradnia Diabetologiczna tel.13 446 26 84