Szpital Specjalistyczny w Jaśle Aktualności Wstrzymanie odwiedzin (aktualizacja)

Wstrzymanie odwiedzin (aktualizacja)

Zakaz odwiedzin

Informacja

W związku z sytuacją epidemiologiczną wstrzymuje się odwiedziny w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle

od dnia 03.03.2023 do odwołania.

W sytuacjach wyjątkowych, za zgodą kierownika oddziału lub lekarza dyżurującego dopuszcza się odwiedziny jednej osoby.

Osoba odwiedzająca bezwzględnie musi posiadać maseczkę zakrywająca usta i nos.