Wstrzymanie odwiedzin

Zakaz odwiedzin

Informacja

W związku z sytuacją epidemiologiczną wstrzymuje się odwiedziny w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle od dnia 10.01.2023 do odwołania!

W sytuacjach wyjątkowych, za zgodą kierownika oddziału lub lekarza dyżurującego dopuszcza się odwiedziny jednej osoby.
Osoba odwiedzająca bezwzględnie musi posiadać maseczkę zakrywająca usta i nos.