Podziękowania

W imieniu dzieci i rodziców przebywających w Oddziale Pediatrii i Alergologii Szpitala Specjalistycznego Jaśle w dniu „Mikołajek” pragnę złożyć serdeczne podziękowania:

Klubowi Motocyklowemu Brave Dogs Polska

Klubowi Motocyklowemu Orzeł Biały South Side Charter

Jasielskiemu Klubowi Sportowemu Czarni Jasło

Medyczno–Społecznemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle

za  przekazane podarunki i okazane serce.

 

Wizyta Mikołaja oraz przygotowane przez niego prezenty były dla dzieci chwilą niezapomnianych wrażeń, radości  i uśmiechu. Spotkanie to wyzwoliło pozytywne emocje i pozwoliło zapomnieć o stresie związanym z pobytem w szpitalu.

 

                                              Michał Burbelka

                                                     Dyrektor

                                      Szpitala Specjalistycznego

                                                      w Jaśle

Pełna lista aktualności