• Szpital Specjalistyczny w Jaśle
    INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z ABSENCJĄ CHOROBOWĄ TECHNIKÓW RTG, BADANIA RTG I TK WYKONYWANE SĄ POZA SIEDZIBĄ SZPITALA.
    CZAS OCZEKIWANIA NA WYKONANIE BADANIA JEST UZALEŻNIONY OD STANU ZDROWIA I LICZBY PACJENTÓW.